Stjórn SSV bókar um ummæli á Alþingi.

Samtök Sveitarfélaga á VesturlandiFréttir

Á stjórnarfundi SSV sem haldinn var 13. apríl sl. var tekin fyrir umræða um samgönguáltun og þá umræðu sem fram hefur farið á Alþingi um vegi í dreifbýli. Niðurstaða stjórnar var að samþykkja bókun sem hljóðar svo:


,,Stjórn SSV undrast þann málflutning sem frá einstaka þingmönnum hefur komið við umræður um samgönguáætlun á Alþingi. Þar hefr m.a. komið fram sú skoðun og þær yfirlýsingar að vegir víða á landsbyggðinni, t.a.m. í Borgarfirði séu ,,teppalagðir”. Hér eru um að ræða yfirlýsingar sem eru algerlega úr samhengi við þann raunveruleika sem blasir við íbúum víða á Vesturlandi.

Mikið hefur áunnist í samgöngubótum á Vesturlandi en þó er ástand stofnvega, safnvega og tengivega víða óviðunandi og vegir nánast ófærir á vissum árstímum.

Stjórn SSV tekjur undir það sjónarmið að góðar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru afar mikilvægar en það sama má segja um vegakerfi landsins almennt. Stjórn SSV skorar á þingmenn að kynna sér af eigin raun ástand vega í dreifbýli landsins áður en komið er með fullyrðingar sem eru ekki í neinu samhengi við þær aðstæður sem íbúar í dreifbýli búa við.“