Átak til atvinnusköpunar

Samtök Sveitarfélaga á VesturlandiFréttir

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðauglýsir eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki til atvinnusköpunar. Veittir eru styrkir til nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja.


Markmið verkefnisins.

  • Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem hlotið gætu frekari fjármögnun sjóða og fjárfesta.
  • Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða frumkvöðla og fyrirtækja.

Sérstök áhersla er lögð á

  • Verkefni sem skapa ný störf
  • Nýsköpun og/eða samstarfsverkefni sem byggir á hönnun
  • Nýsköpun sem á sér stað í klasasamstarfi
  • Verkefni sem eru að stíga fyrstu skref á alþjóðamarkaði

Styrkur getur að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnis. Ekki eru veittir styrkir til fjárfestinga s.s. í tækjum og búnaði.Frekari upplýsingar og rafræn umsóknarform eru á www.nmi.isBeiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið hildur@nmi.issem og til undirritaðrar.