6. – Markaðsstofa Vesturlands

admin

6. – Markaðsstofa Vesturlands

Stjórnarfundur Vesturlandsstofu ehf.

Hótel Hamri, þriðjudaginn 10. febrúar 2009.

 

Mættir: Gísli Ólafsson, Helga Ágústsdóttir, Hansína B. Einarsdóttir, Steinar Berg, Hlédís Sveinsdóttir, Unnur Halldórsdóttir og Jónas Guðmundsson sem ritaði fundargerð.

 

Fjarverandi: Sigurborg Hannesdóttir og Karen Jónsdóttir.

 

Dagskrá.

 

 1. Fundargerð síðasta stjórnarfundarþ  Samþykkt án athugasemda.
 2. Fundargerðir framkvæmdaráðs.  Samþykktar án athugasemda.
 3. Skýrsla framkvæmdastjóra.  Ánægja með skýrsluna og aðilum finnst mikilvægt að geta fengið yfirsýn yfir vinnu, skiptingu á milli verkefna og annað slíkt.
 4. Starfsmannamál.  Ingeborg nýr starfsmaður á upplýsingamiðstöð Vesturlands heimsótti fundinn og kynnti sig fyrir stjórn og hún fyrir Ingeborg.
 5. Ferðamálastofa – úthlutun af fjáraukalögum.  JG sagði frá þeim hugmyndum sem þar eru í gangi en ekki er enn ljóst hvernig fjármunir til markaðssetningar dreifast á markaðsstofurnar. Fundur áætlaður á næstu dögum, jafnvel á fimmtudaginn þar sem Iðnaðarráðuneyti og Ferðamálastofa ætla að kynna tillögur sínar.
 6. Fjárhagsáætlun 2009.  JG bar upp aftur þar sem nokkur atriði hafa skýrst betur eða tekjur/gjöld færst til. Samþykkt með örfáum breytingum þ.e. birtingakostnaður fyrir feb tekinn út. Ákveðið að taka upp mánaðarlega þar sem eðlilegt er að áætlun breytist í takt við rekstur á fyrsta ári. Í framhaldi af því kom fram að bókhald árið 2008 er næstum klárt en vantar að klára smámál með Ferðamálasamtökum Vesturlands og tvö mál gagnvart UKV.
 7. Húsnæðismál.  Samningur vegna Sólbakka 2 lagður fyrir til umræðu. Athugasemd kom um að menn töldu eðlilegt að leigusali sæi um eldvarnir í húsnæðinu m.a. vegna þess að önnur starfsemi er í húsinu sem er eldfimari en mörg önnur. Annars samþykktur sem slíkur.
 8. Innganga í SAF.  Rætt um kosti og galla. Fundarmenn sammála um að tengslin og upplýsingaveitan væri mikilvægasti kosturinn. Fundarmenn á því að starfsemi SAF væri kröftug og jákvæð og því hagur bæði SAF og Markaðsstofunnar að eiga í góðu samstarfi. Samþykkt.
 9. Vefmál.  JG kynnti stöðuna á vefmálum en ennþá er unnið í enska vefnum og sá íslenski er áætlaður í loftið 10. mars. Gagnrýni kom fram á að ekki séu allar ábendingar lagfærðar sem sendar eru. JG svaraði því til að flestar sem hægt er að lagfæra sé búið en aðrar séu í vinnslu vegna tæknilegra mála svo og hafa verið settar á hold þ.e. vegna ýmissa ástæðna.
 10. Sögulandið Vesturland.  JG fór stuttlega í gegn um kynningu á Sögulandinu og hvernig horfa má á hvernig má kynna, hvaða skref má taka og til hvaða aðgerða ef einhverra ætti að grípa á næstunni. Lagði áherslu á að strax væri gripið til aðgerða. Fundarmenn sammála um að leggja þurfi strax af stað en mikilvægasta skrefið sé að sameiginlegur skilningur ferðaþjónustuaðila á vörunni sé til staðar. Allir sammála um að Markaðsstofan verkstýri Sögulandinu og skipaður verði vinnuhópur til að þróa verkefnið með stofunni. JG uppfærir kynninguna og flytur hana á fundi ASG í næstu viku. Tillögur að aðilum verkefnisstjórn; Helga Ágústsdóttir, Margrét hjá SSV og einn í viðbót. Athuga með að fá Torfa til að liðsinna hópnum þegar þörf krefur.
 11. Styrkjamál. 

Styrkir iðnaðarráðuneytis til uppb. ferðaþjón.  Landsbyggðinni.  Sækja um styrk í Sögulandið Vesturland og horfa þá sérstaklega til fyrsta hluta verkefnisins/hrinda því úr vör. Fá sem flesta til að standa saman að umsókninni t.d. sveitarfélögin og fleiri. 

Markaðsátak í Evrópu 2009, Ferðamálastofa.  JG sagði frá því að upp hefði komið hugmynd um að markaðsstofur landshlutanna mundu sækja sameiginlega um í þetta verkefni og fundarmönnum leist vel á það.     

Átak til atvinnusköpunar.  Rætt hvort það henti Markaðsstofunni að sækja um í þetta verkefni. Ákveðið að sækja um styrk til ráðningar verkefnisstjóra/starfsmanns til að liðsinna/þróa/hanna með aðilum ýmsar vörur sem falla undir Sögulandið Vesturland.

 1. Önnur mál

Stjórnarseta

Rætt um hvaða fyrirkomulag sé réttast varðandi greiðslur vegna stjórnarsetu þ.e. aksturskostnað, laun og annað. Samþykkt að greiðsla frá Markaðsstofu sé kr. 15.000 á einstakling á hvern fund. Framvegis eru varamenn eingöngu boðaðir ef um er að ræða forföll aðalmanna.

Ferðalög og frístundir.

Ferðamálasamtök Íslands sendu boð á Ferðamálasamtök Vesturlands um að taka þátt í matreiðslukeppni landshlutanna á sýningunni Ferðalög og Frístundir í maí og kostar þáttaka kr. 200.000. Fundarmenn sammála um að taka ekki þátt.

Ráðningarsamningur JG

Engar athugasemdir gerðar að svo stöddu. JG sendir á stjórn til athugasemda og samþykktar á næsta fundi.

Hestamót

Fjórðungsmót hestamanna haldið að Kaldármelum 1 – 5  júlí 2009. Mikið tækifæri fyrir ferðaþjónustuna til að nýta sér

 

Fundi slitið kl. 16:40

Næsti fundur boðaður 2. mars 2009 kl. 09:30 að Hótel Hamri.