Ályktun frá aðalfundi SSV.

SSVFréttir

Aðalfundur SSV sem  fram fór á Hótel Hamri miðvikudaginn 3. Apríl s.l. samþykkti eftirfarandi ályktun um fyrirhugaða skerðingu á framlögum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

 

Ályktun aðalfundar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi vegna áforma um skerðingu tekna jöfnunarsjóðs sveitarfélaga

 

Á aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem  fram fór á Hótel Hamri í Borgarnesi miðvikudaginn 3 apríl 2019 var eftirfarandi ályktun samþykkt:

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi haldinn í Borgarnesi 3. apríl 2019 mótmælir harðlega fyrirhugaðri skerðingu ríkisstjórnar Íslands á framlögum til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eins og hún birtist í Fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024.

Það liggur ljóst fyrir að ef til þessarar skerðingar kemur þá verður tekjutap sveitarfélaga á Vesturlandi verulegt, en í samantekt frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er áætlað að hún verði rúmar 335 m.kr.  fyrir árin 2020 – 2021.  Verði af fyrirhuguðum áformum mun það án efa leiða til skerðingar á þjónustu við íbúa, draga úr viðhaldi og framkvæmdum á vegum sveitarfélaganna og gera þeim erfiðara fyrir varðandi lækkun skulda.

Um árabil hefur verið markvisst unnið að því að bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga og tryggja að það einkennist af samráði og trausti eins og vera á um samskipti tveggja jafn rétthárra stjórnvalda.  Það skýtur því skökku við þegar ríkisvaldið ætlar sér einhliða að veikja tekjustofna sveitarfélaga og því er um alvarlegt inngrip að ræða í fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga og sjálfsákvörðunarrétt þeirra.  Við það verður ekki unað.

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi hvetur því ríkisvaldið til þess að endurskoða vinnubrögð sín og að á ný verði tekin upp eðlileg vinnubrögð í samskiptum ríkis og sveitarfélaga.   Afar mikilvægt er að nú þegar hefjist viðræður aðila um breytingar á fjármálaáætlun og þær leiði til þess að áform um skerðingu á framlögum til Jöfnunarsjóðs verði dregin til baka.