Styrkir til atvinnumála kvenna – áttu góða viðskiptahugmynd?

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Vinnumálastofnun vekur athygli á að félagsmálaráðherra auglýsir aukaúthlutun á Styrkjum til atvinnumála kvenna árið 2007. Styrkirnir eru ætlaðir konum sem eru með góða viðskiptahugmynd og stefna á að koma á fót sjálfstæðum atvinnurekstri. Þessi aukaúthlutn hefur það meginmarkmið að styðja við viðskiptahugmyndir sem fjölga atvinnutækifærum á landsbyggðinni. Allar konur eiga þess hins vegar kost að sækja um styrkinn.

Ný ályktun frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Ályktun um samgöngumál. Á nýafstöðnum aðalfundi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi var samþykkt ályktun um samgöngumál þar sem þess er krafist að sem fyrst verði vegsamband á milli Vesturlands og höfuðborgarsvæðisins bætt í samræmi við breytta byggðaþróun og aukið umferðarálag á svæðinu. Í greinargerð með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2008 kemur fram að áformað er að fresta framkvæmdum við Sundabraut er nemur 1,5 milljarði króna frá því sem áætlað var á næsta

Skrifstofa SSV lokuð

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Skrifstofa SSV í Borgarnesi verður lokuð dagana 27-28. september.

Nýr hagvísir – Þróun útsvars árin 2001-2006

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Út er kominn nýr hagvísir og fjallar hann um þróun útsvars árin 2001-2006. Höfundur er Vífill Karlsson. Í nýútkomnum hagvísi var álagt útsvar til skoðunar. Því hefur verið haldið fram að sveitarfélög hafi notið hagvaxtarskeiðsins og að álagt útsvar eigi að hafa hækkað um 29% að raungildi á tímabilinu 2001-2006. Þetta getur verið villandi alhæfing samkvæmt útreikningum sem kynntir eru í þessari skýrslu. Á Vesturlandi hefur álagt útsvar þróast með

Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Aðalfundur SSV verður haldinn fimmtudaginn 20. september 2007. Fundurinn verður haldinn á Hótel Hamri og hefst hann klukkan 10:00. Dagskrána má nálgast hér Skrifstofa SSV verður lokuð fimmtudaginn 20.september.

Málstofa um atvinnuþróun

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Þriðjudaginn 18. september stendur Vaxtarsamningur Vesturlands fyrir málstofu um atvinnuþróun. Aðalræðumaður verður skotinn Calum Davidson, sem er sérfræðingur í þekkingarhagkerfum hjá atvinnuráðgjöf skosku Hálandanna. Málstofan ber yfirskriftina Smart Regions – developing a Knowledge Economy at the Periphery Eins og yfirskriftin ber með sér mun Calum fjalla um hvernig hægt sé að þróa þekkingartengdar atvinnugreinar í dreifbýlum héröðum. Þetta viðfangsefni er sérlega áhugavert fyrir Vesturland, þar sem svæðið er í fararbroddi

Hagvöxtur svæða, ný skýrsla

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Byggðastofnun hefur í samstarfi við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands unnið tölur um hagvöxt í einstökum landshlutum. Í byggðarlegu tilliti er mikilvægt að áreiðanlegar upplýsingar séu til um hagþróun á einstökum svæðum á Íslandi, m.a. til að samanburður við aðrar þjóðir verði auðveldari.

Nýtt! Sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs.

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Sameiginlega svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Vesturlandi hefur nú verið birt hér á síðunni. Þar er fjallað um niðurstöður ráðgjafa um meðhöndlun lífræns úrgangs og urðunarstaði. Skýrslan var unnin af VGK-Hönnun hf. fyrir verkefnisstjórn og var verkefnisstjóri Teitur Gunnarsson. Skýrsluna má finna HÉR

Vaxtarsamningur Vesturlands auglýsir styrki

Samtök Sveitarfélaga á Vesturlandi Fréttir

Nú hefur verið opnað fyrir styrkumsóknir til Vaxtarsamnings Vesturlands. Styrkir geta verið vegna stofnunar tengslanets, námskeiðahalds, rannsóknar- eða greiningarvinnu, ráðgjafar eða sameiginlegra verkefna. Ekki er veitt styrkjum til fjárfestingar í fyrirtækjum, reksturs fyrirtækja/stofnana, eða til stofnkostnaðar á búnaði, byggingum eða tækjum.