2 – Heilbrigðisnefnd Vesturlands – aðalfundir

admin

2 – Heilbrigðisnefnd Vesturlands – aðalfundir

FUNDARGERÐ

Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Vesturlands árið 2004

Föstudaginn 26. mars árið 2004 var aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Vesturlands haldinn í Módel Venus Hafnarskógi og  hófst kl. 14.00.

Fundinn sátu:
Stjórnarmenn: Rúnar Gíslason, Jón Pálmi Pálsson, Hallveig Skúladóttir, Finnbogi Rögnvaldsson, Sigrún Pálsdóttir og Ragnhildur Sigurðardóttir.
Starfsmaður: Helgi Helgason
Fulltrúar aðildarsveitarfélaga með umboð: Frá Akranesi, Jón Pálmi Pálsson, frá Borgarbyggð, Finnbogi Rögnvaldsson og frá Stykkishólmi, Rúnar Gíslason.

Rúnar Gíslason formaður stjórnar HeV setti fundinn og bauð gesti velkomna. Fundarstjóri var kjörinn Rúnar Gíslason og fundarritari Helgi Helgason.

Lesin var upp svohljóðandi dagskrá:
Skýrsla stjórnar
Ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2003
Ársreikningur 2003
Önnur mál.

1)  Skýrsla stjórnar.
Formaður flutti skýrslu stjórnar. Fór hann yfir starfsemi stjórnar á liðnu ári og minntist sérstaklega þeirra erinda sem tekið höfðu hvað mestan tíma stjórnar. Haldnir hefðu verið 7 stjórnarfundir. Úrskurður 3 kærumála hefði verið kveðinn upp af umhverfisráðherra, tveir vegna fiskeldis og einn vegna alifuglabús. Útgefinn fjöldi starfsleyfa hefði verið sambærilegur frá fyrra ári. Formaður kom inn á fjárhagsstöðu embættisins og sagði að rekstrarlega hefði útkoma verið góð á árinu en innheimta eftirlitsgjalda hefði ekki skilað sér nógu vel og væru afskriftir og niðurfelling gjalda því nokkur á hverju ári.
Að lokum þakkaði formaður stjórn og starfsmönnum ánægjulegt samstarf.
 
2)  Ársskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vesturlands 2003
Helgi Helgason framkvæmdastjóri flutti ársskýrslu heilbrigðiseftirlitsins 2003.
Fór hann yfir starfsemina eins og hún gekk fyrir sig á árinu og minntist á helstu punkta skýrslunnar. Ræddi hann nokkuð um skipulagsmál Heilbrigðiseftirlitsins og minntist þess sérstaklega að gagnagrunnur væri á tveimur stöðum sem skapaði erfiðleika við skýrslugerðir og útgáfu gagna. Sagðist hann sakna þess sameiginlega gagna-

grunns sem þjóna hefði átt samskiptum Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlitssvæðanna.
Þegar til kom hefði þessi gagnagrunnur ekki skilað því hlutverki sem honum var ætlað á eftirlitssvæðunum.
Umræður um skýrslur formanns og framkvæmdastjóra urðu engar.

3)  Ársreikningur 2003.
Helgi Helgason framkvæmdastjóri gerði grein fyrir reikningnum. Fram kom að rekstrartap á seinasta ári var 845.671. Þar af væru töpuð eftirlitsgjöld og niðurfærsla krafna, að mestu frá árinu 2001, kr. 1.751.534. Innheimta eftirlitsgjalda áranna 2002 og 2003 hefði gengið mun betur að frátöldum nokkrum gjaldþrotum þessara ára. Vegna slæmrar fjárhagsstöðu hefðu vextir og bankakostnaður verið kr. 616.473.
Nokkrar umræður urðu um reikninga. Þar var mest rætt um hvernig mæta mætti þeim afföllum eftirlitsgjalda sem væri á hverju ári og lentu síðan á sveitarfélögunum. Málinu vísað til stjórnar.
Til máls tóku: Rúnar, Jón Pálmi, Sigrún, Finnbogi og Helgi

4)  Önnur mál.
• Framkvæmdastjóri greindi frá því að Guðjón V. Guðjónsson varamaður í stjórn hefði flutt burt af svæðinu. Engar tilnefningar hefðu borist frá sveitarstjórnarmönnum. Tillaga kom á fundinum um að kjósa Þorstein Jónsson oddvita í Dalabyggð. 
Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15.30