Athugið: Það gildir einu hvort fyrirtækið á, kaupir eða leigir viðkomandi húsnæði eða búnað. Með búnaði er átt við land, kvóta, tæki, bíla, innréttingar og annað þess háttar.