2 – SSV stjórn

admin

2 – SSV stjórn

STJÓRNARFUNDUR SSV

Föstudaginn 26. maí 2000.

 

Mættir voru: Guðrún Jónsdóttir, Gunnar Sigurðsson, Kristinn Jónasson, Ólafur Sveinsson, Sigríður Finsen,  Sigurður Valgeirsson og Stefán Jónsson.  Sigríður Gróa Kristjánsdóttir boðaði forföll.  Dagný Þórisdóttir boðaði einnig forföll en Sigríður Finsen kom í hennar stað.

 

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

1.      Framtíðarskipulag SSV.

2.      Staða skrifstofustjórnunar.

3.      Tilnefning á stjórnarmanni í Ferðamálasamtök Vesturlands.

4.      Framhaldsaðalfundur UKV, umboð.

5.      Ráðning atvinnuráðgjafa.

6.      Samningur við Byggðastofnun.

7.      Önnur mál.

 

Gunnar Sigurðsson setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

1.  Framtíðarskipulag SSV.

Gunnar Sigurðsson sagði frá því að Guðjón Ingvi Stefánsson væri búinn að senda út bréf og gögn sem honum var falið að koma út á síðasta stjórnarfundi.  Send voru út fyrirliggjandi tillögur ásamt skipuriti að framtíðarskipulagi SSV og sveitarstjórnum falið að koma með athugasemdir ef málsmeðferð þætti athugunarverð.

 

2. Staða skrifstofustjórnunar.

Hrefna B Jónsdóttir sagði frá fyrirkomulagi á skrifstofunni.  Hún tók við prókúru fyrir SSV 1. maí sl.  Fyrirspurnir og erindi leysa formaður og prókúruhafi í sameiningu.  Fjárfest hefur verið í launaforriti og farið að vinna laun fyrir Símenntunarmiðstöðina og UKV og fljótlega mun verða byrjað á að vinna launin fyrir SSV.  Guðjón Ingvi er smátt og smátt að yfirfæra gögn til Hrefnu sem varða rekstur SSV og útskýra gögn sem berast auk þess að kynna henni farveg ýmissa mála í gegnum tíðina.

 

Sendir hafa verið út reikningar til stærri sveitarfélaganna vegna árgjalds til SSV fyrir fyrsta ársfjórðunginn.  Minni sveitarfélögunum verður sendur reikningur þegar fyrir liggur nákvæm íbúatala frá 1. des sl.

 

3. Tilnefning á stjórnarmanni í Ferðamálasamtök Vesturlands.

Guðjón Ingvi Stefánsson hefur verið stjórnarmaður í FVog telst eðlilegt að hann hætti á þessum tímamótum.  Gunnar Sigurðsson tilnefndi Guðrúnu Jónsdóttur stjórnarmann í SSV í stjórn FV og Guðrúnu Fjeldsted varamann hennar.  Guðrúnu Jónsdóttir hefur áður setið í stjórn FV og sagðist tilbúin að taka þetta verkefni að sér.

Ekki komu fram mótmæli við þessari tilnefningu.

 

4. Framhaldsaðalfundur UKV, umboð.

Gunnari Sigurðssyni var falið af stjórn SSV að fara með umboð fyrir SSV á framhaldsaðalfundi UKV sem haldinn verður nú fljótlega.  Enginn var á móti.

 

 

 

5.      Ráðning atvinnuráðgjafa.

Vífill Karlsson, rektor á Bifröst, sótti um stöðu atvinnuráðgjafa hjá Atvinnuráðgjöf Vesturlands.  Vífill er hagfræðingur að mennt.  Samningar hafa átt sér stað við Vífil og er hann tilbúinn að taka starfið að sér. Hann sótti um það að fá að hafa viðveru einn dag í viku á Bifröst en hann hyggst kenna eitt fag við Samvinnuháskólann n.k. vetur og var það samþykkt ekki síst m.t.t. aukinna tengsla milli atvinnulífs og skóla.  Ólafi Sveinssyni var falið að ganga frá þessari ráðningu.

 

Auglýst hefur verið eftir ferðamálafulltrúa til tímabundinna starfa til áramóta og hefur ein umsókn borist frá Ingu Huld Sigurðardóttur á Aureyri. Hún er að ljúka rekstrarnámi með markaðsfræði og ferðaþjónustu sem sérsvið frá Háskólanum á Akureyri.  Ólafi fékk heimild til að ræða við umsækjandann og ráða hana til starfa ef hún uppfyllir uppsettar kröfur.

 

6.      Samningar við Byggðastofnun.

Á síðasta stjórnarfundi var Ólafi falið að gera grein fyrir sérsamningum við Byggðastofnun.  Hann sagði m.a. að Atvinnuráðgjöfin væri að fara inn á nýjar brautir.  Um tilraunir væri að ræða og meta verður svo í framhaldinu hvort verkefni sem þessi eru líkleg til árangurs.  Gagnrýnt hefur verið að þessi verkefni skuli ekki auglýst.  Um er að ræða samning við Byggðastofnun sem gildir aðeins út þetta ár og er þessi samningur forsenda þess að hægt sé að fara þessa leið.

 

Þessi samningur gefur aukið svigrúm ATSSV til rannsókna- og þróunarverkefna og kallar á vel menntað fólk til starfa í kjördæminu.

 

Gunnar Sigurðsson lagði til að starfsmenn ATSSV færu um kjördæmið og kynntu starfsemina og nýja starfsmenn í haust og var það samþykkt.

 

Nokkur umræða varð um Byggðastofnunarsamningana og þá samninga sem gerðir hafa verið við sveitarfélögin en Ólafur útskýrði innihald þeirra og fyrirkomulag.

Sigríður Finsen spurði út í mótframlag sveitarfélaganna en samningar gera ráð fyrir að sveitarfélögin fjármagni atvinnuráðgjöfina með 50% mótframlagi á móti Byggðastofnun.

 

 

7.      Önnur mál.

Kristinn Jónasson sagði frá aðalfundi RARIK sem haldinn var á dögunum.  Þar tapaði Vesturland tveimur fulltrúum úr stjórn en eftir þennan aðalfund á Vesturland engann fulltrúa í stjórn.  Kristinn lagði fram þá hugmynd hvort að við gætum ekki látið í okkur heyra og harmað þessa ákvörðun en öll önnur kjördæmi eiga nú fulltrúa í stjórn.

 

Niðurstaðan var sú að Hrefnu var falið að skrifa bréf til iðnaðarráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur, og harma þessa ákvörðun hennar.

 

Borist hefur  bréf frá Samtökum íslenskra sveitarfélaga þar sem Guðjóni Ingva Stefánssyni er þakkað samstarfið á umliðnum árnum og Hrefnu B Jónsdóttur óskað velfarnaðar í störfum fyrir samtökin.

 

Guðrún Jónsdóttir sagði frá Storytelling verkefninu en nú í maí var haldið sagnanámskeið í Reykholti sem stóð heila helgi og á laugardagskvöldinu var opið sagnakvöld og tókst þetta verkefni mjög vel.  Námskeiðið fékk mikla og góða umfjöllun í Morgunblaðinu 21. maí sl. en greinina skrifaði María Hrönn Gunnarsdóttir.  Það var víst mikið hlegið.  Sagnaþulirnir Claire Mulholland og David Campbell gáfu tóninn og nemendur fylgdu á eftir.

Til stendur að mynda sagnahóp, samsettan af þeim sem voru á námskeiðinu, og vinna áframhaldandi að þessu verkefni og eru ýmsar hugmyndir uppi, t.d. að tengja grunnskólana inn í það.

 

Kristinn spurðist fyrir um fjárhagsstöðu SSV og svaraði Hrefna því til að hún væri ekki búin að leggjast yfir þau mál.  Hins vegar hefur Guðjón talað um það að fljótlega yrði hægt að leggja fram ársreikning fyrir síðasta ár og fjögurra mánaða uppgjör fyrir þetta ár.  Menn voru almennt sammála um það að þær upplýsingar yrðu lagðar fram á næsta stjórnarfundi.

 

Fundi slitið.

 

Hrefna B Jóndóttir

Fundarritari.